Сертификат квалитета ЕН ИСО 9001:2015

Медиа Леадерс доо поседује међународно признати сертификат система управљања квалитетом. ИСО 9001:2015

Међу главне циљеве Леадерс Медиа доо спада постизање највишег нивоа квалитета услуга за кориснике. Фокусирамо се на континуирано унапређење активности наше организације и доследно радимо на постизању наших циљева у области квалитета производа и услуга и испуњавања међународних стандарда квалитета. Резултат наших напора је препознавање квалитета пружених услуга не само у онлајн продавницама којима управља Медиа Леадерс доо између купаца и добијање међународно признатог сертификата квалитета. Задовољство наших купаца и свих заинтересованих страна је основна претпоставка нашег дугорочног успеха.

ЕН ИСО 9001:2015 утврђује захтеве за систем управљања квалитетом, када организација треба да покаже своју способност да доследно обезбеђује производе који испуњавају захтеве купаца и фокусира се на повећање задовољства купаца кроз ефикасну примену система, укључујући процесе за постићи континуирано унапређење овог система. Сви захтеви овог међународног стандарда су генерално применљиви на било коју организацију, без обзира на њен тип, величину и врсту производа које обезбеђују.

Сертификат потврђује да је систем квалитета Леадерс Медиа доо у складу са захтевима система квалитета ЕН ИСО 9001:2015.